Speakers
[Nasi Prelegenci]
Eksperckie Grono Branżystów

14 Prelegentów reprezentujących eksperckie grono branżystów z ogromnym bagażem doświadczeń zawodowych we wszystkich obszarach związanych  z przetwórstwem tworzyw sztucznych!